График за отчитане на електроенергия - Битови клиенти

График за отчитане на електрическата енергия за периода януари 2018 - декември 2018 г.
Месец Дата на отчитане
Битови клиенти
Януари 20.12.2017 - 23.12.2017
26.12.2017 - 29.12.2017
02.01.2018 - 07.01.2018
Февруари 20.01.2018 - 23.01.2018
26.01.2018 - 28.01.2018
01.02.2018 - 05.02.2018
07.02.2018 - 07.02.2018
Март 20.02.2018 - 23.02.2018
25.02.2018 - 27.02.2018
01.03.2018 - 02.03.2018
04.03.2018 - 07.03.2018
Април 20.03.2018 - 23.03.2018
26.03.2018 - 28.03.2018
01.04.2018 - 05.04.2018
07.04.2018 - 07.04.2018
Май 20.04.2018 - 23.04.2018
25.04.2018 - 27.04.2018
01.05.2018 - 05.05.2018
07.05.2018 - 07.05.2018
Юни 20.05.2018 - 23.05.2018
26.05.2018 - 28.05.2018
01.06.2018 - 05.06.2018
07.06.2018 - 07.06.2018
Юли 20.06.2018 - 23.06.2018
26.06.2018 - 28.06.2018
01.07.2018 - 05.07.2018
07.07.2018 - 07.07.2018
Август 20.07.2018 - 23.07.2018
26.07.2018 - 28.07.2018
01.08.2018 - 05.08.2018
07.08.2018 - 07.08.2018
Септември 20.08.2018 - 23.08.2018
26.08.2018 - 28.08.2018
01.09.2018 - 05.09.2018
07.09.2018 - 07.09.2018
Октомври 20.09.2018 - 23.09.2018
25.09.2018 - 27.09.2018
01.10.2018 - 05.10.2018
07.10.2018 - 07.10.2018
Ноември 20.10.2018 - 23.10.2018
26.10.2018 - 28.10.2018
01.11.2018 - 05.11.2018
07.11.2018 - 07.11.2018
Декември 20.11.2018 - 23.11.2018
26.11.2018 - 28.11.2018
01.12.2018 - 05.12.2018
07.12.2018 - 07.12.2018

Тук можете да проверите Вашия период за отчет след въвеждане на клиентски номер: