График за отчитане на електроенергия - Стопански клиенти

График за отчитане на електрическата енергия за периода декември 2017 - декември 2018 г.
Месец Дати на отчитане
Стопански Клиенти
Декември 29-то число на месеца
Януари 29-то число от месеца
Февруари 28-мо число от месеца
Март 30-то число от месеца
Април 30-то число на месеца
Май 30-то число от месеца
Юни 29-то число на месеца
Юли 31-во число от месеца
Август 31-во число от месеца
Септември 28-мо число на месеца
Октомври 31-во число от месеца
Ноември 30-то число на месеца
Декември 31-во число на месеца

Точните дати на Вашия отчетен период ще намерите във фактурата си за електроенергия.

Уважаеми клиенти,

В случай че по време на Коледните и Новогодишните празници Вашите обекти няма да работят и достъпът на служителите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи до електромерите ще бъде възпрепятстван, молим да отчетете показанията на електромера/електромерите си през последния работен ден и да декларирате данните на телефон 070016161 или на имейл service@energo-pro.bg в периода от 20.12.2017 до 31.12.2017 г.

Благодарим Ви!