Кариери

Свободни работни места

Специалист координация мрежи и средства за търговско измерване, гр. Шумен

Диспечер, гр. Варна

Електромонтьор по откриване и ремонт на повреди по линии и съоръжения - кабелна лаборатория, гр. Добрич

Електромонтьор по откриване и ремонт на повреди по линии и съоръжения - кабелна лаборатория, гр. Разград

Електромонтьор СТИ, гр. Търговище

Електромонтьор СТИ, гр. Стражица

Електромонтьор СТИ, гр. Велики Преслав

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Две могили

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Исперих

Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи, трафопостове и СТИ, гр. Шабла

Електромонтьор първични съоръжения, гр. Разград

Специалист координация на експлоатацията и обслужването, гр. Варна

Електромонтьор СТИ, град Велико Търново

Електромонтьор СТИ, град Горна Оряховица