Област Добрич

В периода 30.05.2018 г. - 29.06.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Топола.


В периода 31.05.2018 г. - 29.06.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Божурец.


В периода 04.06.2018 г. - 29.06.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Добрево, с. Свобода, с. Овчарово, с. Крушари.


В периода 11.06.2018 г. - 11.07.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Божурец.


В периода 12.06.2018 г. - 05.07.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич - района на лозята част от "Първи" и "Втори" път.


В периода 25.06.2018 г. - 29.06.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добрич - с. Приморци.

В периода 25.06.2018 г. - 29.06.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добрич - с. Поп Григорово.

В периода 25.06.2018 г. - 29.06.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Полк. Минково, с. Поп Григорово.

На 25.06.2018 г. от 09:00 ч. до 15:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - МТП Газоразпределителна станция Добрич, МТП Градинар Добрич, с. Врачанци.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:00 ч. до 16:00 ч. в районите на с. Росеново, с. Божурово, с. Овчарово, с. Ломница, с. Сливенци.

В периода 25.06.2018 г. - 29.06.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Дончево.


На 26.06.2018 г. от 09:00 ч. до 15:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич – ТП ПС Фуражна, ТП Бензиностанция, МТП Газостанция, ТП Тролейбусно депо, БКТП КОРН, БКТП Димитър Калъчлията, ВС ЦРП Летище Добрич.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 10:00 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Паскалево .

На 26.06.2018 г. от 09:00 ч. до 13:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - ЖК "Добротица" бл. 46.


На 27.06.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - ул. "Димитър Ковачев" бл. 23, вх. В и Г, Бл. 25, вх. А и Б, ул. "Ясна поляна" №9, ЕТ "ИСТРА".

На 27.06.2018 г. от 09:00 ч. до 15:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Козлодуйци.

На 27.06.2018 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - карето на ул. "Калиакра", ул. "Богдан", ул. "Опълченец Петър Алексиев", "Авиограда", "АГРОМАШИНАИМПЕКС 2000" АД, "АГРОСТРОЙ - Д" АД, "СОФИЯ ЕАД ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС", "СВОБОДА" АД, "ЕЛИТ КАР ДОБРИЧ" ООД, "ЖИВЕЛ - АГРО" ООД, "ТЕДИВА" ООД, "БОЛЯРСКА СКАРА" ООД, "АВЕ" EООД, "АСПЕКТ - III" ООД, "ВЕНИК" ЕООД, "ТАЙТЪН МАШИНЪРИ БЪЛГАРИЯ" АД, "ЕЛИА" АД, "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" АД.


На 28.06.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - жк. Балик бл. 25, вх. А, Б, В и Г, бл. 69 вх. А, Б и В, ДДУЙ.

В периода 28.06.2018 г. - 29.07.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич - района на лозята около Хиподрума.

В периода 28.06.2018 г. - 29.06.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна - ул. „Никола Вапцаров“; ул. „Георги Кирков“; ул. „Добротица“; бул. „България“.


На 29.06.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Гр. Добрич - жк "Дружба3": СОУ "Дора Габе", ДОВДЛГР ДОМ "ДЪГА", "Столове" ЕООД, "СИТ 2010" ООД, "Автошанс - Ростислав Ненов" ЕООД, ЕТ "ДАР 2000 - Пламен Стоянов", "Крон Секюрити" ЕООД, ЕТ "Йордан Андреев - 77", бл. 42, бл. 56.

На 29.06.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Каварна: с. Хаджи Димитър; „НЕК“ ЕАД; „ЕЙ и ЕС Гео енерджи“ ООД.


В периода 02.07.2018 г. - 06.07.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добрич - с. Приморци.

В периода 02.07.2018 г. - 06.07.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добрич - с. Поп Григорово.

В периода 02.07.2018 г. - 06.07.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Полк. Минково, с. Поп Григорово.

В периода 02.07.2018 г. - 06.07.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Дончево.

На 02.07.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - ул. "Димитър Ковачев" бл.30; 32; 34; 36; 38, ул. "Боряна" №25; 27; 29; 31; 33; 35, ул. "Златен Клас" № 2, 4, 6, 8 и ул. "Ясна поляна" № 1, 2, 3, 5, 7.

В периода 02.07.2018 г. - 31.07.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Овчарово, с. Крушари, с. Телериг.

В периода 02.07.2018 г. - 27.07.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Божурец.


На 03.07.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - жк. "Балик" бл. 35, 36, 37, 38, 39, 42, 66.


На 04.07.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - ул. "Бойчо Огнянов"; ул. "Боряна" №13, 15, 17, 19, 38, 40, 42, 46, ул. "Самарско знаме", ул. "Хр. Ботев".

На 04.07.2018 г. от 11:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Сърнено, с. Сираково, с. Великово, с. Средина и част от село Спасово.


На 05.07.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - "ИМИДЖ" ЕООД, "АУТО ЕВРОПА", Тони. П. Тонев, Таня Димитрова и Райчо Райчев.

На 05.07.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Тервел - МТП Автобаза Тервел - Горско Стопанство.

В периода 05.07.2018 г. - 06.07.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Енево, с. Медово.

На 05.07.2018 г. от 09:00 ч. до 15:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна - ул. „Стефан Караджа”; ул. „к - н Д. Добрев”; ул. „Дончо Стойков“; ул. „Добротица”; ул. „Димитър Дончев”; бул. „България”; бл. „Чайка 1”; бл. „Чайка 2”; бл. „Република 8“; бл. „Република 9“; бл. „Република 10“; бл. „Зорница“; бл. „Добруджа“.

На 05.07.2018 г. от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 15:00 ч. до 15:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна - ул. „Авлига”; ул. „Ст. Караджа”; ул „Дончо Ил. Стойков”; ул. „Сан Стефано”; ул. „Братя Миладинови”; ул. „Баба Тонка”; ул. „Бачо Киро”; ул. „Младост”; ул. „Божур”; ул. „Панайот Волов”; ул. „Дончо Ил. Стойков”; ул. „Димитър Дончев”; ул. „Капитан Д. Добрев”; ул. „Царевец”; ул. „Патриарх Ефтимий”; ул. „6 - ти септември”; ул. „Дунав”; ул. „Люлин”; ул. „Георги Раковски”; ул. „Хан Тервел”; ул. „Хан Кубрат”; ул. „Иван Вазов”; ул. „Ал.Пушкин”; ул. „Чиракман”; ул. „Добротица 28-67”; ул. „Перуника”; бул. „България” 34 - 56”; бл. „Младост”; бл. „Свобода”; бл. „Мир”; бл. „Изток вх.Б,В,Г,Д,Е”; бл. „Карвуна 2”; бл. „Карвуна 3”; бл. „Карвуна 4”; бл. „Делфин”; бл. „Бизоне 1”; бл. „Бизоне 2”; бл. „Братя Миладинови”; бл. „Добруджа”; бл. „Зорница; бл. „Република 8”; бл. „Република 9” бл. „Република 10”; бл. „Рила”; бл. „Чайка 1”; бл. „Чайка 2”; ПЗГ Тимирязев; „Борисов - Драганов” ООД; РУП Каварна; Пожарна; „Нуртс България” ЕАД; ДП БСТ; „Автомобилни превози-Балчик” ООД; „ЯНК 100” ЕООД.


На 06.07.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - "СИМЕОНОВ и СИЕ", "ОПТИКОМ" ООД, Светлин Николов, Николай Панчев, Иван Симеонов.