Област Добрич

В периода 10.04.2018 г. - 04.05.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Добрево, с. Свобода.

В периода 10.04.2018 г. - 30.04.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Нова Камена, с. Кладенци, с. Градница, с. Главанци, с. Каблешково, с. Професор Златарски.


В периода 13.04.2018 г. - 27.04.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна - бул. „България”; ул. „Георги Кирков”; ул. „Добри Христов“; ул. „Добротица”; ул. „Дончо Стйков”; ул. „Любен Каравелов”; ул. „П. Яворов“; ул. „Ст. Воденичаров; ул. „Хан Аспарух“; ул. „25 - ти Септември“; ул. „Цар Калоян”; ул. „Братя Шкорпил“; ул. „Васил Левски“; ул. „Гео Милев“; ул. „Кирил и Методий“ ул. „АЛ. Стамболийски“; ул. „Козлодуй“; ул. „Р. Даскалов“; ул. „Оборище“; ул. „Д. Стойков“.


В периода 16.04.2018 г. - 20.04.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Свещарово.


В периода 19.04.2018 г. - 20.04.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Паскалево.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Добрич – ТП ПС Фуражна, ТП Бензиностанция, МТП Газостанция, ТП Тролейбусно депо, БКТП КОРН, БКТП Димитър Калъчлията, ВС ЦРП Летище Добрич, с. Паскалево.

В периода 19.04.2018 г. - 20.04.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Паскалево.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Добрич – ТП ПС Фуражна, ТП Бензиностанция, МТП Газостанция, ТП Тролейбусно депо, БКТП КОРН, БКТП Димитър Калъчлията, ВС ЦРП Летище Добрич, с. Паскалево.


В периода 23.04.2018 г. - 27.04.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Свещарово.

В периода 23.04.2018 г. - 24.04.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Паскалево.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от ч. до ч. в районите на гр. Добрич – ТП ПС Фуражна, ТП Бензиностанция, МТП Газостанция, ТП Тролейбусно депо, БКТП КОРН, БКТП Димитър Калъчлията, ВС ЦРП Летище Добрич, с. Паскалево.

В периода 23.04.2018 г. - 24.04.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Паскалево.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр.Добрич – ТП ПС Фуражна, ТП Бензиностанция, МТП Газостанция, ТП Тролейбусно депо, БКТП КОРН, БКТП Димитър Калъчлията, ВС ЦРП Летище Добрич, с. Паскалево.


На 24.04.2018 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - карето на ул. "Калиакра", ул. "Богдан", ул. "Опълченец Петър Алексиев", "Авиограда", "АГРОМАШИНАИМПЕКС 2000" АД, "АГРОСТРОЙ - Д" АД, "СОФИЯ ЕАД ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС", "СВОБОДА" АД, "ЕЛИТ КАР ДОБРИЧ" ООД, "ЖИВЕЛ - АГРО" ООД, "ТЕДИВА" ООД, "БОЛЯРСКА СКАРА" ООД, "АВЕ" EООД, "АСПЕКТ - III" ООД, "ВЕНИК" ЕООД, "ТАЙТЪН МАШИНЪРИ БЪЛГАРИЯ" АД, "ЕЛИА" АД, "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" АД.


На 25.04.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добрич: с. Одринци.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Одринци, с. Ведрина, с. Долина, с. Орлова Могила, с. Владимирово, с. Бдинци, с. Вратарите, с. Самуилово.

В периода 25.04.2018 г. - 30.04.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Воднянци, с. Алцек и с. Хитово.

На 25.04.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шабла - Къмпинг Шабла, Почивна станция на МС.

На 25.04.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шабла.


На 26.04.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Тюленово, с. Камен бряг,с. Свети Никола, Психо болница Св. Никола.

В периода 26.04.2018 г. - 27.04.2018 г. от 08:00 ч. до 18:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна - ул. „Васил Левски”; ул. „Георги Бенковски”; ул. „Георги Сотиров; ул. „Максим Горки”; ул. „Сава Ганчев”; ул. „Христо Ботев”; ул. „Христо Смирненски”.

На 26.04.2018 г. от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Каварна - к - к „Русалка”; „Аспа“; „Интерсел България” ЕООД; „УП 3”; „УП 26”.

На 26.04.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна - „Комбинат за багери”.


На 27.04.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добрич: с. Одринци.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Одринци, с. Ведрина, с. Долина, с. Орлова Могила, с. Владимирово, с. Бдинци, с. Вратарите, с. Самуилово.

На 27.04.2018 г. от 08:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Каварна - с. Могилище; с. Иречек; с. Видно; хотелски комплекс „Джулай Морнинг“; „Юрмала ЕООД“: ГРУ „Динамик”; ВяЕЦ „Видно”; НС „Вранино”; НС „Иречек”; НС „Иречек1”; „Лиман 8”; „Шилекомплекс Видно”.

На 27.04.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Каварна - с. Вранино; с. Челопечене; с. Крупен; с. Травник; с. Белгун; с. Септемврийци; ПС Капково; „Каменни кариери Крупен”; „Хаос Инвес - 1 ЕАД”; „Ребел” ЕООД; Кооперация „Асен I” ; ЕТ „Бонев - 63”; „Белсуин” ЕООД; „Телевизионна кула” Травник; ПС Могилище; ВяЕЦ Иист; ВяЕЦ ВТК; ВяЕЦ Б - 3 Експорт; ВяЕЦ Могилище север.

На 27.04.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Черна, с. Крагулево.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Северци, с. Лозенец.


В периода 30.04.2018 г. - 04.05.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Добрич: с. Свещарово, с. Полк. Минково.

На 30.04.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Плачи дол, с. Бранище.


В периода 02.05.2018 г. - 04.05.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Фелдфебел Дянково и Фурладан.

На 02.05.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Батово.

На 02.05.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Каварна - бул. „България“; ул. „Добротица“; част от ул. „Ал. Стамболийски“; част от ул. “Райко Даскалов“; бл. „Канатея“; бл. „Витоша 35“; бл. „Витоша 37“; бл. „Витоша 39“; бл. „Витоша 41“; бл. „Витоша 43“; бл. „Витоша 45“; бл. „Добротица“; бл. „Карвуна“; бл. „Тракия“; „Еделвайс - Господинов“ ООД; „ЕТ Александров“; „КАМИ” ООД; „ЕТ Иван Желязков - ИВАНЕКС“; ЕООД ”КРАЗ” Каварна; „Агротехсервиз“; „ЕТ Кирил Янакиев“; „Еделвайс 2009 ЕООД“; СД „ГИП-90 Караиванови”; „ЕТ Стоксс; Ентърпрайз“; „Дуков ЕООД“; „ЕТ Елвис; Каварна голд полистирол ЕООД“; „Катрик - 61 АД“; „ПЛАНЕКС“ ООД; „Гинков“ ЕООД; „Руми-Русчев“ ЕООД; сладкарница „Малина”; „ЕТ Цар Калоян“; „ЕТ Маги“; „Айтек“ ООД; „ЕТ Митко Грудев“; ГРУ „Хаос 1”.

На 02.05.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - ул. "Батак" - в участъка от ул. "Батак" до ул. "Илинден".


На 03.05.2018 г. от 09:00 ч. до 15:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна - ГРУ „Гимназия 1”.

На 03.05.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Пролез, с. Нейково, с. Септемврийци, с. Било.

На 03.05.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич, с. Врачанци.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Добрич, с. Врачанци, с. Росеново, с. Божурово, с. Овчарово, с. Ломница, с. Сливенци.

На 03.05.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Росеново, с. Божурово.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Добрич, с. Врачанци, с. Росеново, с. Божурово, с. Овчарово, с. Ломница, с. Сливенци.

На 03.05.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич, с. Врачанци, с. Росеново, с. Божурово.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Овчарово, с. Ломница, с. Сливенци.


На 04.05.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ECO, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна - „Напоителни системи“ ЕАД клон Черно море; „ВиК“; „ПТК Клас“.

На 04.05.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - ул. "Люле Бургас" - в участъка от ул. "Иван Рилски" до ул. "Странджа".

На 04.05.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - ул. "Гривица" .

На 04.05.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич - ул. "Батак" - в участъка от ул. "Батак" до ул. "Илинден".

На 04.05.2018 г. от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна - ул. „25-ти Септември”; ул. „Ал. Стамболийски”; ул. „Андрей Василев - Амира”; ул. „Ахелой 6”; ул. „Васил Левски”; бул. „България”; ул. „Ген. Заимов”; ул. „Георги Бенковски”; ул. „Георги Сотиров”; ул. „Евстатий Рилски”; ул. „Захари Стоянов”; ул. „Ивайло”; ул. „Искър”; ул. „Лев Толстой”; ул. „Максим Горки”; ул. „П. Р. Славейков”; ул. „Райко Даскалов”; ул. „Сава Ганчев”; ул. „Ст. Караджа”; ул. „Стоян Воденичаров”; ул. „Христо Ботев”; ул. „Христо Смирненски”; ул. „Цар Симеон”; ул. „Янтра”; бл. „Добротица”; бл. „Карвуна”; бл. „Тракия”; бл. „Звезда 1” бл. „Звезда 2” „м-ст Старите лозя”; „морска зона Каварна“; „РПК Съгласие”; „БТК” ЕАД; бул. „България”: „Пътно поддържане - Балчик” ЕООД; „Борисов-Драганов” ООД; „Напоителни системи” ЕАД; „Фрукталина” ООД; „Логос” ЕООД; „Петрол” АД; „Диви ЕС 9” ООД; „ВиК” ЕООД; „Гергана - Деница” ЕООД; „ВГ - Груп” ЕООД; „Кей енд ес енерджи 2” ЕООД; „ВГ – 5” ЕООД; „Пиндиков” ООД; „Дончо Янев” ЕООД; „РПК Съгласие”; „БТК” ЕАД; ГРУ „Гимназия 1”.