Област Габрово

В периода 16.04.2018 г. - 20.04.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Севлиево, Севлиевски лозя - местността „Бряста” и в района на Ловнидолско шосе (абонатите, вземащи захранване от МТП” Вилна зона Юг 3”), различни участъци от: ул. “Воденичарска“, ул. “Г. Москов“, ул. “Крайбрежна“, ул. “Мазалат“, ул. “П. Ковача“, ул. “Р.Поппетева“, ул. “Тъжа“, ул. “Устабашиев“, ул. “Янтра“, ул. “Бреза“, ул. “Поборническа“, ул. “Крушевска“, ул. “Ст. Караджа“.

В периода 16.04.2018 г. - 20.04.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Дряново, с. Керека.

В периода 16.04.2018 г. - 20.04.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Севлиево, с. Ловнидол и с. Търхово - в различни райони от селата.

В периода 16.04.2018 г. - 20.04.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: село Яворец – част от абонатите, които се захранват от трафопост МТП „4 Яворец”.

В периода 16.04.2018 г. - 20.04.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Севлиево, Севливските лозя (Вилна зона Юг) – част от абонатите, които се захранват от трафопост МТП „Погреби”.


В периода 17.04.2018 г. - 20.04.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Трявна: с. Престой; с. Явор; с. Милевци; ул. Чучура; ул. Калето; част от ул. Борова; ул. П. Яворов; част от ул. Лясков дял; ул. Украйна от № 44 до № 48; ул. Чернева поляна; ул. Хаджи Димитър № 50, 52 и 52А; кв. Раданци; с. Матешевци; с. Станчев хан; с. Белица; с. Михаилчетата; с. Долни Мечевци; с. Раевци; с. Дръндари; с. Кумани; кв. Късовци; с. Свирци; с. Бахреци; с. Велчевци; с. Рашеви; с. Койчевци; с. Бъзовец.

На 20.04.2018 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово, ул. Професор Моров №6, ул. Парижка комуна, ул. Орел, ул. Мичуринска, ул. Никола Войновски №124, №138, №156 и №174, ул. Клокотница №7 и от №13 до №17, ул. Боровска.

На 20.04.2018 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово, бул. Априлов от №18 до №26, ф-ма „Стелмон“ ЕООД, ф-ма „ЗАД Алианц България“ АД, ф-ма „Диаплам“ ЕООД и „Студентски столове и общежития“ ЕАД.

На 20.04.2018 г. от 08:30 ч. до 15:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Севлиево, Фирма ”АВКО”, захранена от трафопост „Азбестови изделия”.

На 20.04.2018 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: област Габрово, с. Гайтани.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 11:30 ч. до 12:00 ч. в районите на гр. Габрово, ул. „Вишеград” от N: 26 до 32, ул. „Дрен” от N: 4 до 10, 1 до 17, ул. „Зорница”от N: 1 до 9 N: 4 до 14, ул. „Катюша” от N: 2 и 3, ул. „Щастие” от N: 24 дo 30, „Подправки КОМ”, „БУЛВЕН-ПРО”,”ЛЕОМЕТ”, „ДИОМЕКС”, „ДИМ ИНВЕСТ ЕООД”. селата: Поповци, Куката, Киевци, Думници, Дивеци, Прахали, Гледаци, Чавеи, Пецевци, Мрахори, Милковци, Янковци –горният край на селото, Златевци, Лоза, Петровци и Армени .


В периода 23.04.2018 г. - 27.04.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово, кв. Кряковци.

На 23.04.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Дряново, с. Керека.

В периода 23.04.2018 г. - 27.04.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Севлиево, село Градница – част от абонатите, които се захранват от трафопост ТП „4 Градница”, село Бериево – част от абонатите, които се захранват от трафопост ТП „4 Бериево”.

В периода 23.04.2018 г. - 27.04.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово, ул. Георги Стефанов, ул. Минка Стефанова, ул. Етрополе и фирмите МКБ 3 ООД, АНДРЕЙ СТОЯНОВ 7 ЕООД , ДОЙНОВ АВТО ЕООД, МАРТИН И КО ООД, ЕТ "А и А"- АНДРЕЙ АНДРЕЕВ.

В периода 23.04.2018 г. - 27.04.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Трявна: с. Престой; с. Явор; с. Милевци; ул. Чучура; ул. Калето; част от ул. Борова; ул. П. Яворов; част от ул. Лясков дял; ул. Украйна от № 44 до № 48; ул. Чернева поляна; ул. Хаджи Димитър № 50, 52 и 52А; кв. Раданци; с. Матешевци; с. Станчев хан; с. Белица; с. Михаилчетата; с. Долни Мечевци; с. Раевци; с. Дръндари; с. Кумани; кв. Късовци; с. Свирци; с. Бахреци; с. Велчевци; с. Рашеви; с. Койчевци; с. Бъзовец.

На 23.04.2018 г. от 09:00 ч. до 11:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Севлиево, ул. “М. Попов“ - №2-8 и №5-11, ул. “Ат. Влаев“ №1-11 и №2-16, ул. “Ален Мак“, ул. “Искър“, ул. “Денчо Деев“, ул. “Х. Ангел“, ул. “П. Р. Славейков“ - №29-39 и №46-54, ул. “Опълченска“ №66, ул. “Ченчеви“ - №2-18, ул. “Хр. Драганов“, ул. “А. Станков“, ул. “Люляк“, ул. “Драва“, ул. “Г. Москов“ - №11-27 и №26-34.

На 23.04.2018 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Севлиево ул. “А. Златаров“, ул. “Раковска“, ул. “К. Дере“, ул. “Воденичарска“, ул. “Княз Борис“, ул. “Крушевска“, ул. “Поборническа“, ул. “Ст.Караджа“, ул. “Г. Москов“ - №12-24, ул. “Добруджа“, ул. “Ченчеви“ - №20-34.


В периода 24.04.2018 г. - 25.04.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: област Габрово, хижа „Хлебна“ и „Партизанска песен“ (Янтра).

На 24.04.2018 г. от 09:00 ч. до 10:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: община Габрово, селата Стомонеци, Зелено дърво, Баевци, Малуша, местността „Узана“.

На 24.04.2018 г. от 09:00 ч. до 11:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Севлиево, ул. “Априлци“, ул. “Н. Дабев“, ул. “П. Венков“, ул. “Табашка“, Печатница “М-Прес“, ул. “Витоша“, ул. “Ст. Планина“ - №50-64, ул. “Г. Златев“, ул. “2-ри Юли“, ул. “Кирил и Методий“ - №27-39, ул. “Н. Илиев“, ул. “Сава Х. Ангелов“, ул. “Еделвайс“.

На 24.04.2018 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Севлиево ул. “Еделвайс“, ул. “Н. Д. Петков“ - №10-30 и №19-41, ул. “Н. Илиев“ - №1-3, ул. “Ал. Стамболийски“, ул. “Симеон Велики“, ул. “Дунав“, ул. “Х. Ангел“№1.


На 25.04.2018 г. от 12:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: област Габрово, местността „Узана“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 12:00 ч. до 12:30 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч. в районите на селата Стомонеци, Зелено дърво, Баевци и Малуша.

На 25.04.2018 г. от 09:00 ч. до 11:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Севлиево, ж.к. “д-р Ат. Москов“.

На 25.04.2018 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Севлиево, Площад „Свобода“, ул. “Н. Генев“, ул. “Г. Москов“ №1-14, ул. “Освобождение“, ул. “Ст. Пешев“ - №18-20 и №1-9, ул. “Бреза“, ул. “Воденичарска“, ул. “Ив. Иванов“, ул. “Крайбрежна“, ул. “Крушевска“ №12-49, ул. “П. Боюклиев“, ул. “Страцин“, ул. “Чайка“.

В периода 25.04.2018 г. - 27.04.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Севлиево, с. Кормянско, с. П. Славейково, с. Ряховци, в различни райони от селата.


На 26.04.2018 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Севлиево, ул. “М. Палаузов“, ул. “Здравец“, ул. “Росица“ №22-39, Второ основно училище, ул. “Акация“, ул. “Ахм. Татаров“ №1-46, ул. “Бр. Мутафчиеви“, ул. “Васил Левски“ №21-56, ул. “Г. Николов“, ул. “Деддерица - №2-28, ул. “П. Венков“№6-13, ул. “Х. Кънев“.


На 30.04.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Севлиево, с. Кормянско, с. П. Славейково, с. Ряховци, в различни райони от селата.


В периода 02.05.2018 г. - 04.05.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово, ул. Георги Стефанов, ул. Минка Стефанова, ул. Етрополе и фирмите МКБ 3 ООД, АНДРЕЙ СТОЯНОВ 7 ЕООД, ДОЙНОВ АВТО ЕООД, МАРТИН И КО ООД, ЕТ "А и А"- АНДРЕЙ АНДРЕЕВ.

В периода 02.05.2018 г. - 04.05.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Габрово, село Стомонеци и село Малуша..

В периода 02.05.2018 г. - 04.05.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Севлиево, с. Кормянско, с. П. Славейково, с. Ряховци, в различни райони от селата.

На 02.05.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: област Габрово, ул. Палатките, ул. Козещица, ул. Чукара, м-ст Баевски дол.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 10:00 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч. в районите на квартал Радецки, с. Стомонеци, с. Баевци, с. Зелено дърво, с. Малуша, местността “Узана” и „Тота Венкова“. .


В периода 03.05.2018 г. - 04.05.2018 г. от 09:00 ч. до 15:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Габрово, улица „Гаврил Кръстевич“ .

На 03.05.2018 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово, ул. ВЕНЕЦ 22-32 ул. СВЕТЛО БЪДЕЩЕ 22.

На 03.05.2018 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Габрово,ул. Лазурна 4, ЦДГ "МЛАДОСТ".