Област Разград

На 29.06.2018 г. от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Лозница - ТП-1, ТП-5, ТП-6, ТП-12, ТП "Зора", ТП " Сушилня", ТП "Хладилник", ТП "ТПК Родина", ТП "14 Хлебозавод Лозница", ПС "Напояване Ловско-1", ТП "Краварник Ловско", ТП "Бензиностанция Лозница", ПС "Напояване Синя вода" и с. Крояч.


На 03.07.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Каменни кариери с. Тетово и Пчелини с. Беловец.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на гр. Кубрат - част от ул. "Борис І", ул. "Ал. Стамболийски", ул. "Вит", част от ул. "Арда", ул. "Розова долина", част от кв. "Дряново", "Технокардан", бензиностанция "Петрол", бензиностанция "Ромпетрол", "Сортови семена", "ОСС-1", "Зърнени храни", Болница - Кубрат, Детски ясли, ТКЗС "Тетово" и с. Беловец.