Област Разград

В периода 23.04.2018 г. - 27.04.2018 г. от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Завет.


На 25.04.2018 г. от 09:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: ВЕЛ 20 кV "Домостроител", с. Островче, с. Синя вода, с. Сейдол, с. Тръбач, с. Трапище, с. Чудомир; ТП "Вълчи ями", ТП "Тайфун", ТП "М-тел" и ТП "Вивател" и СПА Комплекс - Островче.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 15:00 ч. в районите на ВТП "Гранекс" и КТП "ГУСВ".


На 27.04.2018 г. от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Завет, с. Прелез и с. Веселец.


На 02.05.2018 г. от 09:00 ч. до 10:00 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Сеново, с. Гецово, с. Дряновец; ПС на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилните оператори, намиращи се на територията на посочените селища.