Област Велико Търново

В периода 22.01.2018 г. - 26.01.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. „Елин Пелин” от №2 до №37, ул. “Мария Кирова“ от №1 до №5, ул. “Освобождение“ от №10 до №32, ул. “Цветарска“ от №30 до №5, ул. “Елин Пелин“ от №1 до №37.

В периода 22.01.2018 г. - 26.01.2018 г. от 08:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: кв. "Света гора" - ул. "Димитър Найденов" от N 37 до N 119.

В периода 22.01.2018 г. - 26.01.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Павликени и Община Велико Търново: в различни части на гр. Бяла Черква, с. Вишовград, с. Емен, с. Мусина, с. Русаля, с. Росица, с. Дичин, с. Водолей, с. Паскалевец, с. Лесичери, с. Стамболово, с. Дъскот, с. Батак, с. Сломер и с. Карайсен .

В периода 22.01.2018 г. - 26.01.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Павликени, Община Сухиндол и Община Полски Тръмбеш: в различни части на гр. Сухиндол, с. Коевци, с. Бяла Река, с. Горско Калугерово, с. Горско Косово, с. Красно Градище, с. Недан, с. Бутово, с. Димча, с. Върбовка, с. Михалци, с. Патреш, с. Горна Липница, с. Долна Липница, с. Обединение и с. Иванча .

На 23.01.2018 г. от 10:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. „Александър Бурмов“от №2 до №8, ул. “Камен Зидаров“ от №6А до № 20, ул. “Петко Тодоров“ от №1А до №3А, ул. „Стоян Михайловски“ от №3А до 5Г и №35.

На 23.01.2018 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Горна Оряховица: ул. ”Ангел Кънчев” №29 до №31 и от №46 до №66, ул. ”Георги Бошнаков” №15 до №29, ул. ”Марин Дринов” №1 до №25 и от №2 до №26, ул. ”Славянска” №1 от №2 до №10, ул.”Стоян Михайловски”, „Северноцентрално ДП ДГС” - Г. Оряховица, ЕТ „Роса-46”, „МАТ 2001” ООД, „Телнет” ООД (ул. Славянска).


На 24.01.2018 г. от 10:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. „Вела Благоева ”от №1 до №6, ул.„Любен Каравелов“от №46 до №95, ул.“Мир“ от №1 до № 13, ул.“Никола Габровски“ №14, ул.“Филип Тотю“ №2, ул.“Хан Крум“ от №1 до №13.

На 24.01.2018 г. от 10:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. „Aкация ”от №1 до №21, ул.„Братя Белчеви“от №2 до №15.


На 25.01.2018 г. от 10:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. „Бузлуджа ”от №1 до №10, ул.„Зеленка “от №1 до №10, ул.“Караминков“ от №15 до №38, ул.“Константин Кисимов“ №1, ул.“Сава Пенев“ от №4 до №10, „Балканско Ехо ЕООД“, „Телнет“ООД, „Интернешинъл ООД“.


На 26.01.2018 г. от 10:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. „Ален Мак ”от №6А до №9В, ул.„България“от №33А до №35Б, ул.“Плиска“ от №2А до №2В, „ЕТ ИППМП Дентална Амбулатория“, „Български Пощи ЕАД“, „Топлофикация ВТ АД“, Медицински център „Авицена“ООД, „Първа Инвестиционна Банка“, „Телнет“, „Дезинфекционна Станция“ ЕООД.

На 26.01.2018 г. от 09:30 ч. до 10:15 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Горна Оряховица: "Феровиере” ООД, ЕТ „Макс-Пламен Матев”, ЕООД „Спектър 68”, „Автокомерс” ООД, ул. ”Йордан Йовков”, ул.”Добро поле”, ул. ”Поляната”, ул. ”Клокотница” от №2 до №10, ул. ”Тунджа” от №1 до №15 и №2, ул. ”Хаджи Димитър” №4, ул. ”Атанас Димитров”, ул. ”Иван Александър” от №70 до №82 и от №107 до №129, ул. ”Добрич”, ул. ”Ниш” от №44 до №74 и от №65 до №99, ул. ”Съединение” от №101 до №149 , ул. ”Беласица” №41 до №51 и от №42 до №54, ул. ”Божур”, ул. ”Осми март”, ул. ”Полковник Калитин”, ул. ”Тутракан”, ул. ”Филип Тотю” №22 и от №25 до №39, ул. ”Панайот Цвикев” №80, Местност „Бабенец”.


В периода 29.01.2018 г. - 31.01.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. „Елин Пелин” от №2 до №37, ул. “Мария Кирова“ от №1 до №5, ул. “Освобождение“ от №10 до №32, ул. “Цветарска“ от №30 до №5, ул. “Елин Пелин“ от №1 до №37.

В периода 29.01.2018 г. - 31.01.2018 г. от 08:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: кв. "Света гора" - ул. "Димитър Найденов" от N 37 до N 119.

На 29.01.2018 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. „Никола Габровски“ от №23 до №31Б, „Регионална здравна инспекция“, „Топлофикация-АД“, „ДП Български Спортен Тотализатор“.

На 29.01.2018 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. „Момина крепост“ от №3 до №18А, ул. “Никола Габровски“ от №31Б до №35В, ул. “Трети март“ №2Б, „Топлофикация- АД“, „Български пощи ЕАД“, „Олимпия-2000 ЕООД“, „Техника- Русе ООД“, „Мултиком 2000 ЕООД“, „БТК ЕАД“.

В периода 29.01.2018 г. - 30.01.2018 г. от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Елена - с. Драгановци, с. Драгийци, с. Киревци, с. Добревци, с. Пейковци, с. Дрента, с. Баждари, с. Горни край.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 16:30 ч. до 16:45 ч. в районите на Община Елена - с. Синжерлии, с. Майтанеци, с. Ганевци, с. Пърчевци, с. Усои, с. Горни Геновци, с. Зеленик, с. Игинатовци, с. Мийковци, с. Духлевци, с. Горни танчевци, с. Топузи, с. Николчевци, с. Буйновци, с. Кожлевци, с. Драганосковци, с. Новачкини, с. Шубеци, с. Весеселина, с. Папратлива, с. Райновци, с. Бейковци, с. Тодювци, с. Кантари, с. Карандели, с. Мирчевци, с. Багалевци, с. Садината.

В периода 29.01.2018 г. - 02.02.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Павликени и Община Велико Търново: в различни части на гр. Бяла Черква, с. Вишовград, с. Емен, с. Мусина, с. Русаля, с. Росица, с. Дичин, с. Водолей, с. Паскалевец, с. Лесичери, с. Стамболово, с. Дъскот, с. Батак, с. Сломер и с. Карайсен.

В периода 29.01.2018 г. - 02.02.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Павликени, Община Сухиндол и Община Полски Тръмбеш: в различни части на гр. Сухиндол, с. Коевци, с. Бяла Река, с. Горско Калугерово, с. Горско Косово, с. Красно Градище, с. Недан, с. Бутово, с. Димча, с. Върбовка, с. Михалци, с. Патреш, с. Горна Липница, с. Долна Липница, с. Обединение и с. Иванча .


На 30.01.2018 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. „Момина крепост“ от №1А до №9, ул. “Никола Габровски“ от №29А до №31Б, ул. “Славянска“ от №8 до №12, ул. “Средна гора“ от №2 до №8, ул. „Стара планина“ от №25 до №27А, ул. “Трети март“ от №2А до №9.


На 31.01.2018 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. „Захари Стоянов“ от №1 до №4А, ул. “Никола Габровски“ от №26 до №30Б, ул. “Славянска“ от №1 до №4Б, ул. "Филип Тотю“ от №3А до №8, „Сигма 2003“ ЕООД, „Диен Трейд“ ООД.

На 31.01.2018 г. от 14:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. „Васил Левски“ от №6 до №17В, ул. “Марно поле“ от №13 до №15Б, ул. “Цар Освободител“ №1, „Регионална Здравна Инспекция“, „Дентален център ЕООД“.


На 01.02.2018 г. от 09:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. „Maрмарлийска” от №20А до №37Б, ул. „Средна Гора” от №1 до №9, ул. „Стара Планина” до №2 до №16А, „Амбулатория-Медиал ГППМП ООД“, „ТПК Пчела“, „Теленор България“, „Севар-06 ЕООД“, „ИКОМ Сървиз АД“, „НДНИВМИ-Ветеринарен Институт“.


На 02.02.2018 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. “Никола Габровски” от № 48Б до № 58В, ул. “Ниш” от № 2 А до № 4В, ул. “Ильо Войвода” от № 1 до № 10, ул. “Йоновка” от № 4А до № 8А, ул. “Филип Тотю” от № 15А до № 19В.

На 02.02.2018 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Велико Търново: ул. “Клкотница” от №1 до №12, ул. “Мармарлийска” №41, ул. “Магистрална” №41 и № 43, ул. “Тракия” от №1 до №16, „Булсатком“ЕАД, „Сигма 2003“ ЕООД, „СТ Велттед 2004“ ЕООД.


В периода 05.02.2018 г. - 09.02.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Павликени и Община Велико Търново: в различни части на гр. Бяла Черква, с. Вишовград, с. Емен, с. Мусина, с. Русаля, с. Росица, с. Дичин, с. Водолей, с. Паскалевец, с. Лесичери, с. Стамболово, с. Дъскот, с. Батак, с. Сломер и с. Карайсен .

В периода 05.02.2018 г. - 09.02.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Павликени, Община Сухиндол и Община Полски Тръмбеш: в различни части на гр. Сухиндол, с. Коевци, с. Бяла Река, с. Горско Калугерово, с. Горско Косово, с. Красно Градище, с. Недан, с. Бутово, с. Димча, с. Върбовка, с. Михалци, с. Патреш, с. Горна Липница, с. Долна Липница, с. Обединение и с. Иванча.