Обществени поръчки чрез Обява за събиране на оферти / Публична покана

Доставка на преносими заземители за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на средства за работа на височина за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Изработка и доставка на табели с диспечерски наименования за електрически уредби и съоръжения за нуждите на „ЕНЕРГО–ПРО Мрежи“ АД

Извънгаранционна поддръжка на мобилни терминали Intermec CN70 за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на професионални алуминиеви стълби за нуждите на Енерго-Про Мрежи

Доставка на консумативи за мобилен терминал Intermec CN 70 за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на термовизионни камери за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на анализатори на качеството на електрическата енергия за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на ръчни хидравлични кербовъчни инструменти за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на бутилирана (минерална, изворна или трапезна) вода с бутилки с вместимост 1.5 л. за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на акумулаторни винтоверти за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на нови автомобилни резервни части за леки и лекотоварни автомобили собственост на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД, по обособени позиции

Надграждане на съществуващи автоматизирани системи за диспечерско управление в подстанции, възлови станции и на дистанционно управляеми комутатори за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на устройства за диагностика на измервателни трансформатори 0,4-110 kV за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на копирна хартия и канцеларски материали за нуждите на Енерго-Про Мрежи по обособени позиции

Доставка на гъвкави кабелни предпазни тръби за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на предпазни средства при работа на височина за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на комплексно метално табло – трансформатор с главно електромерно табло за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на монофазни изпитващи устройства с голям ток за нуждите на Енерго-Про Мрежи

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на обект: Подмяна на проводник ВЕЛ Владимирово ВС Карапелит на територията на РОЦ Добрия/Силистра

Доставка на клемни блокове за измервателни вериги при индиректно измерване на електроенергия за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на кабели за НН с медни жила NYY и NYCY

Доставка и монтаж на акумулаторни батерии 220V/25Ah и 220V/120Ah и токоизправители 220V/40А за нуждите на „Енерго-Про Мрежи“ АД, по обособени позиции

Доставка на индикатори за къси и земни съединения за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на цифрови релейни защити по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на дистанционери ВЕЛ 20 kV за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка и монтаж на елегазов прекъсвач високо напрежение в ПС Вихър – Община Завет за нуждите на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“АД

Поддръжка и ремонт на електрически котли, отоплителни инсталации и водоподгреватели, собственост на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД

Дoставка на електромерни табла тип ТЕПО за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Монтаж и сервизна поддръжка на конвенционални (стандартни) газови уредби и автомобилни газови инжекционни системи – (АГУ) за четири и осем цилиндрови бензинови двигатели на автомобили собственост на „Енерго-Про Мрежи“ АД, по обособени позиции

Монтаж и сервизна поддръжка на конвенционални (стандартни) газови уредби и автомобилни газови инжекционни системи - (АГУ) за четири и осем цилиндрови бензинови двигатели на автомобили собственост на „Енерго-Про Мрежи“ АД, по обособени позиции

Доставка на малки маслонапълнени разпределителни трансформатори, херметичен тип - 50 kVA/20/0.4

Доставка на професионални стълби за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Ремонт и поддръжка на повдигателни съоръжения - кранове и телфери в складовите бази и трансформаторна работилница - Горна Оряховица, собственост на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД

Доставка и монтаж на елегазов прекъсвач и разединител открит монтаж високо напрежение в ПС Левента - гр. Русе за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на автомобилни акумулатори за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Ремонт и поддръжка на съоръжения с повишена опасност (автокранове), собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на бутилирана (минерална, изворна или трапезна) вода 1.5 л. за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на двигателни и трансмисионни масла, масла за хидравлични системи, спирачна течност, антифриз и течност за чистачки за превозните средства на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, по обособени позиции

Доставка на копирна хартия и канцеларски материали за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции

  • Страници:
  • 1
  • 2
  • »