РОЦ Варна

В периода 06.03.2018 г. - 31.03.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Венелин, с. Садово, с. Казашка река, с. Синдел, с. Юнак, с. Дъбравино, с. Аврен, с. Горен чифлик, с. Гроздьово.

В периода 06.03.2018 г. - 31.03.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Тръстиково, с. Разделна, гр. Белослав - ТП 20 Въглищен Цех .

В периода 06.03.2018 г. - 31.03.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Горен чифлик - ТП 4, с. Добрина - ТП 1 ТП 2 и ТП 3, с. Аврен - ТП 6 и ТП 3, с. Падина - ТП 1, ТП 3 ,ТП 4, с. Пчелник – ТП 1 и ТП 4, с. Гроздьово - ТП 2, с. Тутраканци - ТП 1 и ТП 2, с. Садово - ТП 1 и ТП 2.

В периода 06.03.2018 г. - 31.03.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Суворово - абонатите, захранени от ТП 3 и ТП 28.

В периода 06.03.2018 г. - 31.03.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Калиманци - абонатите, захранени от ТП 2.

В периода 06.03.2018 г. - 31.03.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Вълчи дол - абонатите, захранени от ТП 11.

В периода 06.03.2018 г. - 31.03.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Девня, кв. Повеляново - ул. “Витиня“, ул. “Балкан“ и част от ул. “Припек“.


В периода 20.03.2018 г. - 22.03.2018 г. от 08:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Девня - ул. “ПРОСВЕТА“, ул. “АЛБЕНА“, ул. “ТОДОР КАБЛЕШКОВ“, ул. “ПАНАЙОТ ВОЛОВ“, ул. “БУЗЛУДЖА“, ул. “КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ул. “КОКИЧЕ“, ул. “КАПИТАН ПЕТКО“, ул. “ЗДРАВЕЦ“ и част от бул. “СЪЕДИНЕНИЕ“.

На 22.03.2018 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - местност Евксиноград - част от улици: 1-ва, 16-та, 20-та, 22-ра, 24-та и други в района.

На 22.03.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - ул. Витоша 2, 8, 10; ул. Георги Сава Раковски 42, 44, 57 В, 63; ул. Пирин 2, 4, 8 А, Б, 10 А; ул. Проф. Николай Державин 4, 8, 10, 13, 15; ул. Рила 14; бул. Сливница 88.


На 23.03.2018 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - ул. Антон Неделчев 28, 30, 32, 34, 36; ул. Доспат 23; ул. Ивайло 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 61, 63, 66, 68; ул. Кап. Георги Мамарчев 1; ул. Кап. Райчо Николов 39, 41, 43, 51; ул. Патриарх Евтимий 37, 39, 41, 70; ул. Средна гора 18, 20, 22, 26; ул. Стара планина 30 , 32, 34, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70; ул. Трайко Китанчев 14, 17; ул. Хан Маламир 27, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50; ул. Цар Иван Срацимир 18, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 62.


На 26.03.2018 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - ул. Добри Войников 8, 10, 12, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Княз Николаевич № 44, 46, 48; ул. Константин Фотинов № 16, 18, 20, 23, 25; ул. Любен Каравелов № 46, 69, 77; ул. Найден Геров № 35, 37, 46; бул. Осми приморски полк № 122.

На 26.03.2018 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - ул. Батова № 3, 7; ул. Евлоги Георгиев № 9, 10, 11, 12, 13, 15; ул. Никола Козлев № 15, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 31; ул. Подполковник Калитин № 31, 33 .


На 27.03.2018 г. от 10:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Суворово - клиенти, захранващи се от ТП 12, ТП 13,ТП 14, ТП 15, ТП 34, КТ 10, ТП 21, ТП 32, БКТП 36, ТП 11, ТП 22, ТП 23, ТП 24, ТП 25.

На 27.03.2018 г. от 08:30 ч. до 10:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Чернево и гр. Суворово.

На 27.03.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - ул. Веслец 34, 38; ул. Кракра вх. 1, 3, 5, 7, 9; ул. Три уши 12; ул. Яребична 1, 3, 10, 12.

На 27.03.2018 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна, кв. Чайка - бл. 59, 60.

На 27.03.2018 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - ул. Студентска бл. 12, 13.


На 28.03.2018 г. от 09:30 ч. до 14:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - местност Изгрев, ВП Кичево, района на Франгата, местност Акчелар.

На 28.03.2018 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - ул. Васил Кънчев № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ул. Княз Николаевич № 28, 30, 32, 36; ул. Любен Каравелов № 50, 57, 65, 67; ул. Райко Блъсков; ул. Сава Радулов № 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21; ул. Цани Гинчев № 13, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26; бул. Чаталджа № 8, 10.

На 28.03.2018 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - ул. Битоля № 2, 4, 6, 8, 14, 16; ул. Брегалница № 4, 6; ул. Дойран № 3, 5; ул. Илинден № 3, 5, 7, 9; ул. Селиолу № 5, 11, 13.

На 28.03.2018 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - ул. Братя Георгиевич 34, 36; ул. Ген. Радко Димитриев 41 А, Б; ул. Г. Бенковски 4, 26; ул. Проф. Фр. Жолио Кюри 14, 17; бул. Сливница 95 А, Б, Г; ул. Хаджи Стамат Сидеров 31, 31 А, Б.


В периода 29.03.2018 г. - 30.03.2018 г. от 09:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Долище, Помпени станции четвърти и пети кладенец .

На 29.03.2018 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - ул. Братя Миладинови 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Македония 1, 2, 3; ул. Петко Каравелов 18, 20, 22; бул. Приморски 117 , 119, 121, 123, 125, 127; ул. Славянска 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 24; ул. Стефан Караджа 24 , 26, 28, 30, 32, 35, 37, 39, 41.


В периода 02.04.2018 г. - 05.04.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Девня, кв. Повеляново - ул. “Витиня“, ул. “Балкан“ и част от ул. “Припек“.

В периода 02.04.2018 г. - 05.04.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Венелин, с. Садово, с. Казашка река, с. Синдел, с. Юнак, с. Дъбравино, с. Аврен, с. Горен чифлик, с. Гроздьово .

В периода 02.04.2018 г. - 05.04.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Горен чифлик - ТП 4; с. Добрина - ТП 1, ТП 2 и ТП 3; с. Аврен - ТП 6 и ТП 3; с. Падина - ТП 1, ТП 3 ,ТП 4; с. Пчелник – ТП 1 и ТП 4; с. Гроздьово - ТП 2; с. Тутраканци - ТП 1 и ТП 2; с. Садово - ТП 1 и ТП 2.

В периода 02.04.2018 г. - 05.04.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Тръстиково, с. Разделна, гр. Белослав - ТП 20 Въглищен Цех .

В периода 02.04.2018 г. - 05.04.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Вълчи дол - абонатите, електрозахранени от ТП 11.

В периода 02.04.2018 г. - 05.04.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Калиманци - абонатите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 02.04.2018 г. - 05.04.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Суворово - абонатите, електрозахранени от ТП 28.


На 03.04.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Дългопол – ул. "АНТОН ИВАНОВ", ул. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ул. "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ", ул. "ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ, ул. "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ", ул. "ГЕОРГИ РАКОВСКИ", ул. "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ", ул. "ДИМИТЪР ПОПОВ", ул. "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ", ул. "ДОБРИ ВОЙВОДА", ул. "ИВАН ВАЗОВ", ул. "КЛИМЕНТ", ул. "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ", ул. "МАРШАЛ ФЕОДОР ТОЛБУХИН", ул. "НИКОЛА ВАПЦАРОВ", ул. "ХРИСТО БОТЕВ", ул. "ЦАР ИВАН ШИШМАН", ул. "ЦАР САМУИЛ".

На 03.04.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Изворник, с. Есеница, с. Калоян, с. Кракра, с. Искър .


На 04.04.2018 г. от 09:30 ч. до 15:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Каменар.

На 04.04.2018 г. от 09:30 ч. до 10:00 ч. и от 14:30 ч. до 15:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: местност Пчелина - района по пътя за с. Каменар.