РОЦ Варна

В периода 02.07.2018 г. - 31.07.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Девня, кв. Повеляново - ул. “Витиня“, ул. “Добруджа“, ул. “Дружба“, ул. “Еделвайс“, ул. “Мусала“, ул. “Рила“, ул. “Люляк“, ул. “Хан Крум“; ул. “Украйна“, ул. “Стадиона“, ул. “Балкан“. Прекъсването на електрозахранването ще бъде само в делничните дни за посочения период.

В периода 02.07.2018 г. - 31.07.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Аврен, с. Падина, с. Пчелник, с. Тутраканци, с. Садово. Прекъсването на електрозахранването ще бъде само в делничните дни за посочения период.

В периода 02.07.2018 г. - 31.07.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Венелин, с. Садово, с. Казашка река, с. Синдел, с. Юнак, с. Дъбравино, с. Аврен, с. Горен чифлик с. Гроздьово. Прекъсването на електрозахранването ще бъде само в делничните дни за посочения период.


В периода 04.07.2018 г. - 03.08.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Варна, кв. Виница - част от ул. Ангел Главчев, част от ул. Мария Бацарова, ул. Младежка, местност Дъбравата, част от ул. Найден Райков, част от ул. Полк. Милко Железов, част от ул. Сава Геренов, част от ул. Св. Теодор Стратилат, част от ул. Цар Борис III, част от ул. Морска звезда.


В периода 06.07.2018 г. - 27.07.2018 г. от 00:00 ч. до 00:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - местност Добрева чешма.


В периода 16.07.2018 г. - 31.07.2018 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Червенци - абонатите, електрозахранени от ТП 4. Смущенията ще бъдат само в делничните дни за посочения период.

В периода 16.07.2018 г. - 31.07.2018 г. от 00:00 ч. до 00:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Есеница - абонатите, електрозахранени от ТП 2. Смущенията ще бъдат само в делничните дни за посочения период.


В периода 19.07.2018 г. - 31.07.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Цонево, с. Гроздьово .


В периода 23.07.2018 г. - 24.07.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна- част местност Траката, част от местност Евксиноград, част от местност Св. Св. Константин и Елена, част от ул. 8-ма, част от ул.13-та, част от ул. 14-та, част от ул. 15-та, част от ул. 21-ва, част от ул. 22-ра.


В периода 26.07.2018 г. - 27.07.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - р-н Бриз, р-н Бриз юг, част от ул. Арх. Геро Геров, част от ул. Василаки Пападопулу, част от ул. Д-р Борис Окс, част от ул. Д-р Владимир Смоленски, част от ул. Д-р Иван Теодоров, част от ул. Кирил Йорданов, част от ул. Параскев Казски, част от местност Св. Никола.


В периода 27.07.2018 г. - 31.07.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - част от местност Траката, част от местност Евксиноград, част от местност Св. Св. Константин и Елена, част от ул. 8-ма, част от ул. 13-та, част от ул. 14-та, част от ул. 15-та, част от ул. 16-та, част от ул. 17-та, част от ул. 20-та, част от ул. 21-ва, част от ул. 22-ра, част от ул. 24-та. Прекъсванията ще бъдат само в делничните дни на посочения период.


В периода 01.08.2018 г. - 31.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Венелин, с. Садово, с. Казашка река, с. Синдел, с. Юнак, с. Дъбравино, с. Аврен, с. Горен чифлик, с. Гроздьово. Прекъсването на електрозахранването ще бъде само в делничните дни за посочения период.

В периода 01.08.2018 г. - 31.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Добрина, с. Манастир, КТП Горско Стопанство Провадия – Вилна зона. Прекъсването на електрозахранването ще бъде само в делничните дни за посочения период.

В периода 01.08.2018 г. - 31.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Житница, с. Падина. Прекъсването на електрозахранването ще бъде само в делничните дни за посочения период.

В периода 01.08.2018 г. - 31.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Цонево, с. Гроздьово. Прекъсването на електрозахранването ще бъде само в делничните дни за посочения период.

В периода 01.08.2018 г. - 31.08.2018 г. от 00:00 ч. до 00:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Аврен, с. Падина, с. Пчелник, с. Тутраканци, с. Гроздьово – абонатите, електрозахранени от ТП 10. Прекъсването на електрозахранването ще бъде само в делничните дни за посочения период.


На 02.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - ул. Дебър 17, 18 А, Б; ул. Д-р Л. Заменхоф 32, 36, 38, 40; ул. Дунав 14; ул. Козлодуй 4, 6, 7, 9; ул. Цар Симеон I 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29 ул. Цариброд 29, 31, 33 .

На 02.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - ул. Дръзки 10, 25, 27, 29; ул. Охрид 1, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 26; ул. Софроний Врачански 5, 6, 7, 8, 11, 13; ул. Цариброд 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22.

На 02.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - ул. Дебър 17, 18; ул. Д-р Л. Заменхоф 32, 36, 38, 40; ул. Дунав 14; ул. Козлодуй 4, 6, 7, 9; ул. Цар Симеон I 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29; ул. Цариброд 29, 31, 33; ул. Дръзки 10, 25, 27, 29; ул. Охрид 1, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 26 ул. Софроний Врачански 11, 13, 5, 6, 7, 8; ул. Цариброд 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

В периода 02.08.2018 г. - 14.08.2018 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - част от ул. Албена, част от ул. Ал. Кръстев, част от ул. Димитър Димов, част от ул. Добри Христов, част от ул. Кастрица, част от ул. Пеньо Пенев, част от ул. Св. Георги, част от ул. Тюркоаз, част от ул. Христо Каварналиев, част от ул. Цар Борис III, част местност Виница Север, част от местност Розмарин. Прекъсването ще бъде само в делничните дни за посочения период.


На 03.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - ул. Дръзки 1, 10, 12, 17, 18, 20, 24, 29; ул. Охрид 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25; ул. Преслав 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 37 А, Б, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53; ул. Хан Омуртаг 7, ул. Цариброд 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21 .

На 03.08.2018 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Варна - ул. Дръзки 1, 10, 12, 17, 18, 20, 24, 29; ул. Охрид 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26; ул. Преслав 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53; ул. Хан Омуртаг 7; ул. Цариброд 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21.