Профил

Адрес за контакт:

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД                             
Варна Тауърс, кула Г                    
бул. Владислав Варненчик 258             
9009 Варна

 

 

 

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД притежава лицензия за дейността разпределение на електрическа енергия. Компанията пренася електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за целите на снабдяването на крайните клиенти, както на регулирания пазар, така и на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени.

Лицензионната територия на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД е с размер от близо 30 000 кв. км и обхваща 9 административни области в Североизточна България - Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. Компанията управлява и поддържа електроразпределителна мрежа с обща дължина от 42 185 км и 26 подстанции. На лицензионната територия на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД са обособени 5 разпределителни обслужващи центъра (РОЦ): РОЦ Варна, РОЦ Шумен и Търговище, РОЦ Русе и Разград, РОЦ Горна Оряховица и Габрово, РОЦ Силистра и Добрич.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД извършва следните дейности:

  1. Разпределение на електрическата енергия, постъпваща в електроразпределителната мрежа;
  2. Поддръжка, разширяване, реконструкция и модернизация на електроразпределителната мрежа;
  3. Управление на електроразпределителната мрежа;
  4. Осигуряване на непрекъснатост на снабдяването и качество на доставяната електрическа енергия;
  5. Присъединяване към електроразпределителната мрежа на крайни клиенти и производители на електрическа енергия;
  6. Измерване на консумираната и произведената електрическата енергия;
  7. Извършване на други необходими услуги, свързани с лицензионната дейност.

Клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД имат възможност да се информират и да се възползват от услугите, предоставяни от дружеството, чрез 11 центъра за обслужване на клиенти, денонощния телефонен номер 0700 1 61 61, както и на интернет страницата на компанията www.energo-pro-grid.bg .